Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Nya parkeringsregler från 1 juli

Den 1 juli träder nya lokala trafikföreskrifter om parkering i kraft på vissa vägar i Baggeby/Bodal samt på Pyrolavägen och Kyrkvägen. Önskemål från boende och näringslivet ligger till grund för förändringarna.

Baggeby/Bodal

I Baggeby/Bodal anpassas parkeringsreglerna bättre till verksamheternas öppettider och ger de som inte bor men arbetar i området möjlighet att parkera under längre tid.

  • På Farkostvägen vid Baggeby torg får fordon parkeras högst 2 timmar i följd. Tidsbegränsningen gäller mellan klockan 09.00 och 21.00. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.
  • På Kostervägen, vid de ojämna adressnumren 1-3,  får fordon parkeras högst 2 timmar i följd. Tidsbegränsningen gäller mellan klockan 09.00 och 21.00. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.
  • På Bodalsvägens lokalkörbana vid Baggeby torg får fordon parkeras högst 2 timmar i följd. Tidsbegränsningen gäller mellan klockan 09.00 och 21.00. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.
  • På Bodalsvägens lokalkörbana mellan Kostervägen och Farkostvägen får fordon parkeras högst 12 timmar i följd.
  • På Bodalsvägens särskilda parkeringsplatser mellan Lidingsbergsvägen och Fregattvägen får fordon parkeras högst 12 timmar i följd.

Pyrolavägen

För att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet till och från fastigheten samt underlätta för drift och underhåll av gatan har boende önskat förbud att parkera utanför tidsbegäns-ningen vid Pyrolavägen 19-25. För att ersätta de parkeringsplatser som försvinner tillåts i stället parkering vid Pyrolavägen 18-22.

  • På Pyrolavägen, vid de ojämna adressnumren 19- 25, får fordon parkeras högst 30 minuter i följd. Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 07.00 - 10.00 och 15.00 - 18.00. Övrig tid får fordon inte parkeras.
  • På Pyrolavägen, vid de jämna adressnumren 18-22, får fordon inte parkeras på torsdagar mellan klockan 08.00 och 17.00 under tiden 1 november – 30 april.

Kyrkvägen

Staden har fått önskemål om att förlänga den tidsbegränsade parkeringen från 1 timme till 2 timmar så att besökare till verksamheterna i området ska hinna utföra sina ärenden.

  • På Kyrkvägens parkeringsfickor mellan Bredablicksvägen och Läroverksvägen får fordon parkeras högst 2 timmar i följd.

Vägmärkena styr

De nya parkeringsreglerna gäller från och med 1 juli men i praktiken först när nya vägmärken finns på plats. På grund av ledtider kan omskyltning dröja något. Parkeringsvakterna kommer att upplysa felparkerade fordonsägare om de nya p-reglerna via lapp på vindrutan de tre första dagarna efter omskyltningen. Först därefter börjar de utfärda parkeringsanmärkningar. De förändrade parkeringsreglerna ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen är förbjudet att stanna och parkera.

Till toppen av sidan