Nya hastigheter på ön

Efter beslut i teknik- och fastighetsnämnden införs nya hastigheter i vissa områden från 1 juni 2017.

Vad

Ärendet (TN/2016:252, § 85) återremitterades i november 2016, men nu har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att nya hastigheter ska införas på ön. Det är Lidingö stads hastighetsplan som ligger till grund för de nya hastigheterna i etapp 3 som införs från och med juni 2017. I rutan till höger kan du läsa mer om nämndens förslag på hastighetsåtgärder på ön.

När

Etapp 1 2014
Etapp 2 2015
Etapp 3 2017
Etapp 4 2017 
Etapp 5 2018
I kartan här ser du vilka områden som etapperna motsvararPDF (pdf, 2.2 MB).

Var

I etapp 3 ingår Torsvik, Hersby, Centrum och Mosstorp.

Varför

Hastighetsplanen är ett exempel på stadens förebyggande arbete med trafiksäkerhet. Utgångspunkten är att du som invånare ska känna dig trygg och trivas där du bor. De nya hastighetsgränserna anpassar vi efter trafiksäkerhet, vägstandard, fordonssäkerhet och miljö. Och – framför allt – efter hur allvarliga följder en eventuell trafikolycka får.

‌De nya hastigheterna gäller från juni

Gatunamn

Skyltad hastighet
kilometer/timme

Ny hastighet

Sturevägen, delen 50 meter öster om Stureplatån till Stockholmsvägen

50

40

Bussgatan

50

40

Stockholmsvägen mellan Herserudsviadukten och Odenvägen

50

40

Lejonstigen

50

30

Vattängsvägen

50

30

Odenvägen

50

30

Friggavägen

50

30

Bredablicksvägen

50

30

Vallvägen

50

30

Backvägen

50

30

Frimurarevägen

50

30

Stormästarvägen

50

30 

Mer information

Här kan du läsa mer om varför vi gör hastighetsändringar på ön.

Hastighetsändringar på ön

Mer information

Här kan du läsa stadens hastighetsplan.
HastighetsplanPDF (pdf, 3.7 MB)

Till toppen av sidan