Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Nu röjs det efter första snöfallet

Lidingö är vackert som ett vykort efter ett ordentligt snöfall. Snöröjningen är i full gång, det ska gå att ta sig fram på ön även på vintern.

Vår entreprenör är bättre rustad för tunga snöfall än tidigare år men det kan ändå ta lite tid innan hela ön är snöröjd. Även du som bilist kan hjälpa till för att underlätta snöröjningen, till exempel genom att följa datumparkeringen.

Röjer på olika sätt

Vi snöröjer på olika sätt – plogning, sandning, saltning och sopsaltning. Allt görs efter planerade rutter där olika maskiner har olika ansvar. Om en maskin lämnar ditt område när det fortfarande finns oplogade sträckor innebär det inte att området är bortglömt utan att den sträckan tas vid ett senare tillfälle, kanske med en annan maskin.

Ett stort pådrag som innebär att alla områden snöröjs tar cirka 12 timmar. Men det kan ta upp till ett dygn innan snövallar och andra hinder är borta.

Så här röjer vi:

  • Alla huvudgator plogas
  • Övriga gatunätet plogas och halkbekämpas vid cirka 6 centimeter snö
  • Busshållsplatser och övergångsställen snöröjs och halkbekämpas när plogningen är gjord
  • Huvudcykelstråken snöröjs vid cirka 2 centimeter snö
  • Övriga gång- och cykelvägar samt gator med kollektivtrafik plogas och halkbekämpas vid cirka 4 centimeter snö. Vanligtvis är det den belysta sidan av trottoarer och gångbanor som plogas
  • Därefter röjs siktskymmande vallar, elskåp och brandposter

Vid ihållande snöfall ändras förutsättningarna.

Detta kan du göra

Även privatpersoner kan göra en hel del för att underlätta framkomligheten på vintern, till exempel att snöröja inom sin egen fastighet. Man ansvarar också för att snö och is som kan rasa ner och skada någon tas bort omgående och man ska se till att grenar och växtlighet som samlar på sig snö inte är i vägen.

För att underlätta snöröjning har vi datumparkeringen från den 1 november till sista april. Just felparkerade bilar är det största bekymret för snöplogarna och sandsoparna.

Felanmälan

Entreprenören för snöröjningen är Svevia vinter. Har du synpunkter på snöröjningen och vill göra en felanmälan kontaktar du staden på 08-731 30 00 eller gör en anmälan på vår webb.

I vår webbkarta som ligger på lidingo.se hittar du information om bland annat vilka gator som snöröjs hur och var det finns sandlådor utplacerade.

Läs mer om vinterväghållning på Lidingö.

Till toppen av sidan