Mjölksurrevägen öppnas för genomfartstrafik

Nu planerar vi att öppna Mjölksurrevägen för trafik. Samtidigt byggs den befintliga gångvägen om till en gång- och cykelväg.

Mjölksurrevägen öppnas för genomfartstrafik.

Tanken är att det ska gå en busslinje på Mjölksurrevägen och att vägen öppnas för biltrafik, ombyggnaden gör också att Högsätra och Dalénum kopplas ihop. Det kommer i sin tur innebära att Södra Kungsvägen avlastas.

Säkrare passage

Vegetationen på västra sidan av vägen tas bort och ersätts med ny. I korsningen med Lerbovägen anläggs en refug för säkrare passage för gång- och cykeltrafikanter.

Gångvägen kommer tillfälligt att stängas av under tiden som den nya gång- och cykelvägen byggs.

Påbörjas i höst

Mjölksurrevägen går mellan Södra Kungsvägen och Lerbovägen, förbi Childhoodhallen.

Om allt går enligt plan påbörjas arbetet den 17 september och beräknas vara klart i slutet av december 2018.

Entreprenör för arbetet är Frentab.

Till toppen av sidan