Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Mjölksurrevägen öppen för genomfart

När Mjölksurrevägen nu öppnar för genomfartstrafik kopplas Högsätra och Dalénum ihop och Södra Kungsvägen avlastas.

Gångvägen har byggts om till en bredare gång- och cykelväg och vägbanan har breddats för att öppna upp för både bil- och busstrafik. I korsningen med Lerbovägen har en refug anlagts för att du som gång- och cykeltrafikant ska kunna passera på ett säkrare sätt.

Buss via Lerbovägen

Busslinje 238 mellan Näset och Larbergs brygga kommer börja trafikera Lerbovägen-Mjölksurrevägen när en ny hållplats har anlagts vid Lerbovägen. Den ändrade linjesträckningen träder i kraft tidigast under hösten 2019.

Mjölksurrevägen går mellan Södra Kungsvägen och Lerbovägen, förbi Childhoodhallen.

Till toppen av sidan