Skriv ut
Dela

Mjölksurrevägen öppen för genomfart

När Mjölksurrevägen nu öppnar för genomfartstrafik kopplas Högsätra och Dalénum ihop och Södra Kungsvägen avlastas.

Gångvägen har byggts om till en bredare gång- och cykelväg och vägbanan har breddats för att öppna upp för både bil- och busstrafik. I korsningen med Lerbovägen har en refug anlagts för att du som gång- och cykeltrafikant ska kunna passera på ett säkrare sätt.

Buss via Lerbovägen

Busslinje 238 mellan Näset och Larbergs brygga kommer börja trafikera Lerbovägen-Mjölksurrevägen när en ny hållplats har anlagts vid Lerbovägen. Den ändrade linjesträckningen träder i kraft tidigast under hösten 2019.

Mjölksurrevägen går mellan Södra Kungsvägen och Lerbovägen, förbi Childhoodhallen.

Till toppen av sidan