Många tyckte till om boendeparkering

Kan boendeparkering vara något för Lidingö? Blir det lättare att hitta p-plats i bostadsområdet? Hur mycket får det kosta? Så här tyckte de 624 Lidingöbor som svarade på vår webbenkät i april.

Under april kunde du som medborgare tycka till om boendeparkering i vår webbenkät. Enkäten fokuserade på parkeringssituationen runt Torsvik, där bara hälften av de bilar som parkerar nattetid är registrerade i området. Här skulle boendeparkering troligen kunna frigöra platser. Resultatet av enkäten har nu analyserats av Ramböll, som genomfört enkäten på uppdrag av staden.

Några slutsatser

  • De flesta som svarat vill ha ett annat parkeringssystem än dagens system.
  • 55 procent tycker att allmänna parkeringsplatser ska finaniseras av både skatter och p-avgifter medan 40 procent tycker de ska vara skattefinansierade, som idag.
  • Lite mindre än hälften av de som svarat föredrar att leta parkering i 10 minuter om parkeringen är kostnadsfri.
  • Den dryga hälft som vill betala för boendeparkering är beredd att betala mera ju snabbare de kan få en parkeringsplats.
  • Om man ska betala för att parkera vid bostaden, svarar de flesta att de kommer att parkera ungefär som vanligt.

Ta del av hela enkätresultatet härPDF (pdf, 1.4 MB)

Varför boendeparkering?

Undersökningar visar att många upplever det svårt att hitta parkering nära bostaden och att utbudet av parkeringsplatser är lågt. Med boendeparkering kan det bli lättare att hitta parkeringsplats. Det visar en utredning som staden gjort och erfareneheter i kommuner som infört boendeparkering.

Boendeparkering ger dig som bor i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Har du boendeparkeringstillstånd kan du däremot parkera upp till sju dagar och till lägre avgift än andra, förutsatt att det kostar pengar att parkera eller skaffa tillståndet. Det har visat sig att andelen parkerade bilar som inte är registrerade i ett bostadsområde är färre där boendeparkering gäller. Generellt sett ökar också tillgången på parkeringsplatser om platserna är avgiftsbelagda.

Vad händer nu?

Teknik- och fastighetsnämnden ska under juni ta ställning till ett förslag om att införa boendeparkering. Om nämnden efter sommaren beslutar att införa boendeparkering tänker vi först testa hur det fungerar i ett område, innan vi inför boendeparkering på andra ställen. Boendeparkering blir framför allt aktuellt i områden där det finns många flerbostadshus och där boende upplever att det är svårt att hitta parkering.

Till toppen av sidan