Lastbil läckte ut olja, sanering genomförd

I morse, onsdagen den 30 maj, läckte en tank med dieselolja från en lastbil i korsningen Agavägen- Ackumulatorvägen. Dieselolja rann ut på gatan men är nu sanerad.

Räddningstjänsten kom till platsen och la omgående absol (ett ljust pulver) på utsläppet för att suga upp det som fanns på gatan. Absolen är i sig ofarlig. Den absol som spritts på gatan kommer av säkerhetsskäl att ligga kvar under ca 12-24 timmar innan det tas upp, för att säkerställa att eventuellt kvarvarande olja är uppsugen. Vägavsnittet spärras av med koner och band.

Merparten av dieseln som runnit ut och ner i dagvattenbrunnarna har stannat i brunnarnas sandfång, som nu är tömda av en sugbil. Spår av olja kan finnas kvar i rören och komma ut i vattnet vid Dalénkajen vid kommande regn, men det bedöms vara mycket små mängder.

Till toppen av sidan