Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Larsbergsbron stängs för biltrafik under sommaren

Den 6 maj startar den andra etappen i renoveringen av Larsbergsbron. Då är det körbanans tur att fräschas upp. Bron stängs för all motorfordonstrafik till jobbet är klart, senast den 31 augusti 2019.

Larsbergsbron är 53 år gammal och ska hålla många år till. Därför måste dess tätskikt bytas, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. 

Under den första etappen av renovering, mellan oktober 2018 och slutet av januari, påverkades inte biltrafiken. Genom att stänga av en sida i taget av gång- och cykelvägen kunde gående och cyklister ta sig över bron under reparationstiden. Nu är det dags för körbanan att få nytt ytskikt och då  behöver bron stängas för all motorfordonstrafik.

- Det är viktigt att pågående förbättringsarbeten påverkar berörda så lite som möjligt. Därför har vi valt att renovera körbanan under sommaren, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Trafiken leds om

Vi bedömer att Agavägen och Bodalsvägen under en begränsad tid klarar den trafikökning som avstängningen medför. För de flesta som bor i eller besöker området Larsberg innebär en avstängning av bron endast en marginell förlängning av restiden. Bron kommer att vara öppen för cykel- och gångtrafik under tiden. Den sista augusti beräknar vi att arbetet ska vara klart och att bron öppnar för all trafik.

Till toppen av sidan