Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Körfält öppnar vid Södra Kungsvägens nya allé

Fjärrvärmearbetena längs Södra Kungsvägen närmar sig sitt slut. En ny trädallé planteras och i slutet av oktober öppnar det körfält som delvis varit avstängt. Gång- och cykelvägen öppnar igen i slutet av november.

De arbeten som pågått längs Södra Kungsvägen i två etapper sedan maj 2018 är snart klara. Stockholm Exergi har haft samordningsansvar för att renovera fjärrvärme- och elledningarna samt gång- och cykelvägen på sträckan mellan Mosstorpsvägen och cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. Senast den 18 oktober ska körfältet som varit delvis avstängt, strax efter trafiksignalen i riktning mot Ropsten, öppna för trafik igen.

Ny trädallé

En ny trädallé som består av 13 pelarekar planteras nu längs gång- och cykelvägen. Träden är redan nästan tio meter höga och kommer växa ytterligare. De nya träden ersätter popplarna som togs ned på grund av sjukdom och för att deras rötter tryckte på underliggande ledningar och trängde igenom asfalten. Pelareken har ett helt annat rotsystem och är en trädart som på flera sätt passar bättre på platsen.

Belysning, räcken och asfaltering

Gång- och cykelvägen öppnar i slutet av november, efter att sträckan mellan Mosstorpsvägen och Lejonvägen har asfalteras. Lokalgatan får ny belysning och nya räcken ska sättas mellan gång- och cykelvägen och körbanan.

Nattarbete - ett körfält mindre

Även om båda körfälten nu öppnar sker ett undantag. Från och med natten mellan onsdag och torsdag, 16-17 oktober, och en vecka framåt kommer nattarbeten att pågå med en fjärrvärmeledning som korsar Södra Kungsvägen. Entreprenören behöver då gräva i vägen, därför hålls ett körfält stängt nattetid. Dagtid är båda körfälten öppna. En så kallad TMA-bil kommer att finnas på plats för att förvarna passerande trafikanter om vägarbetet och skydda de som utför arbetet.

Mer om arbetena längs Södra Kungsvägen

Till toppen av sidan