Konstverk i nya tunnlar 

De nya gång- och cykeltunnlarna vid AGA station är prydda med konst om Gustaf Dalén. Tunnlarna fungerar som en snygg entré till Dalénumområdet.

Den 19 oktober avtäcktes konstverk om uppfinnaren, affärsmannen och Lidingöpolitikern Gustaf Dalén.

JM har velat lyfta historiken kring AGA och Gustaf Dalén i gestaltningen av den nya anläggningen. En anläggning som JM utformat, byggt och inom kort överlämnar till staden i enlighet med exploateringsavtalet för utbyggnaden av Dalénum.

Infarten, med dess cirkulationsplats, är i det närmaste färdigställd och kommer att öppnas för biltrafik under november.

Avtäckningen iscensattes av Olof Pettersson Herold, projektledare på JM, Göran Dalén (sonson till Gustaf Dalén), Klas Stylander, vice VD, AGA och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Christer Åkerhielm.

Till toppen av sidan