In- och utfarten till Dalénum körbar

Idag är hela trafikprojektet vid Dalénum på Södra Kungsvägen klart. Den sista delen öppnades på förmiddagen och du kan köra in- och ut till Dalénum i den nya cirkulationsplatsen.

Under de dryga 14 månader som anläggningsarbetet pågått har över 4 miljoner fordon passerat genom arbetsområdet men tack vare noggrann planering av JM Entreprenad Anläggning har arbetet kunnat ske helt utan störning.

 - Den nya infarten till Dalénum, med tillhörande gång- och cykeltunnlar, är ett projekt som vi är mycket stolta över. Projektet har genomförts i bästa samråd med stadens tjänstemän och med alla de personer som dagligen har passerat området, berättar Olof Pettersson Herold på JM.

Bakgrund

September 2016 startade trafikprojektet på Södra Kungsvägen vid Dalénum. Arbetet beräknades pågå till årskiftet 2017/2018 men har blivit klart tidigare.

Projektet resulterar i nya trafiklösningar:

  • Cirkulationsplats
  • In- och utfart till Dalénum
  • Gång och cykelväg
  • Gång- och cykeltunnlar som förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum. Konstverk om Gustaf Dalén och AGA pryder tunnlarna.

 

Utfart till nya cirkulationsplatsen från Dalénum
Till toppen av sidan