Inget förändrat vattentryck

Uppdaterad 2018-01-18

Efter vattenläckan har en del upplevt sämre vattentryck. Lidingö stad har dock inte sänkt trycket i ledningarna.

Efter vattenläckan de 5 januari är den stora matarledningen som sprang läck fortfarande avstängd. Vattnet går i stället i rör som har en mindre dimension och vattnet fördelas på fler hushåll som normalt annars får vatten från den större ledningen.

Detta kan göra att trycket påverkas i Högsätra där det eventuellt kan märkas en viss tryckminskning när många använder systemet samtidigt. Inga andra områden på Lidingö ska påverkas av detta.

Andra orsaker

Det kan dock finnas andra orsaker till att trycket är lägre:

  • Igensatta filter i vattenmunstycken. Det finns alltid avlagringar i en vattenledning och när man sätter på vattnet efter en avstängning kan de frigöras och följa med vattnet till hushållen. Om man upplever att det är sämre tryck, ska man som första åtgärd göra rent sina blandare och silar i munstyckena. Detta är underhåll som normalt bör göras en gång om året, men det kan alltså vara läge även efter att vattnet varit avstängt.
  • Smuts i vattenmätaren. Innan vattnet når kranarna passerar det vattenmätaren och även den kan bli igensatt och påverkad. Det är bara Svevia som får rengöra vattenmätarna, men man kan ibland se smuts genom glaset.

Upplever du ändå dåligt tryck?

Skulle du ändå uppleva att det är dåligt tryck gör en felanmälan via Lidingö stads webb.

Kontaka oss/felanmälanlänk till annan webbplats

Bor du i flerfamiljshus, kontakta även din fastighetsvärd.

Frågor och svar om vattenläckan

Till toppen av sidan