Höstens vägarbete på Källängsvägen

OBS! UPPDATERAD TEXT: Den 7 september påbörjades arbetet med gång- och cykelbanan på Källängsvägen. Den ska göra det säkrare för alla som går och cyklar, till exempel skolbarn. Trafikstörningar kan förekomma och parkeringsmöjligheterna begränsas.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.PDF (pdf, 24.7 kB)

Mellan Norra Kungsvägen och Källängstorget (området närmast skolan) breddar vi gångbanan och gör den till en bredare gång- och cykelbana. Karta med gång- och cykelvägen (png, 145 kB) Tidigare lösning, cykelvägen via Utterbacken, bedöms som mindre lämplig ur säkerhetssynpunkt. Den är brantare och avslutas på ett litet område där gående från fastigheterna korsar vägen, barn och bilar rör sig på väg till eller från förskolan och elever i Källängens skola parkerar sina cyklar.
FörstudiePDF (pdf, 1.9 MB)

Vi gör även ett upphöjt övergångsställe vid Furunäsvägen och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Högnäsvägen på båda sidor av vägen. Under en period av vägarbetet flyttas därför busshållplatsen några meter i båda riktningarna.

Arbetet beräknas vara klart i december 2016. Vi ber om överseende med kommande störningar.

Förändringar i parkeringen

Möjligheterna att parkera begränsas på Källängsvägen i och med den nya gång- och cykelbanan. Från och med vägarbetets start går det inte längre att parkera på Källängsvägens västra sida, mellan Utterbackens korsning och Källängstorget.

Vi har sett över parkeringssituationen inför vägarbetet eftersom vi vet att parkeringen upplevs som ett problem på Näset. Våra utredningar visar att lediga parkeringsplatser finns på stadens mark, exempelvis uppe vid Kaninens förskola. Detta kan i vissa fall leda till att det blir längre att gå.
Projektets utredningPDF (pdf, 411.4 kB)

Vi har lyssnat på kritiken och vill försöka underlätta parkeringssituationen. Till exempel tittar vi på parkeringsregleringar i området och vill även hjälpa bostadsrättsföreningar att på bästa sätt använda sin asfalterade mark för parkering.

 

Därför gör vi det här

Staden arbetar löpande med att göra ön tryggare och säkrare för skolbarn och alla andra som går och cyklar. 2015 införde vi en ny hastighet på Näset och nu anpassar vi miljön vid Källängens skola efter den.

Den nya gång- och cykelvägen på Näset innebär en högre säkerhet för de oskyddade trafikanterna eftersom de separeras från bilarna. Bilvägen görs mindre bred, vilket hjälper till att få ner hastigheterna vid Källängens skola. Det upphöjda övergångsstället bidrar också till att få ned hastigheten där skolbarnen går över.

Alla lokala centrum på Lidingö – exempelvis Näset – ska ha en god förbindelse med ett huvudcykelstråk. Det är en del av den beslutade trafikplanen.

Mer information

Till toppen av sidan