Gropiga vägar ska bli plana

Efter vintern har det bildats hål och sprickor i vägarna lite här och var. Men snart blir det ändring på det. När våren kommer sätter årets beläggningsarbeten igång.

Det är både huvudstråk, lokalgator, samt gång- och cykelvägar som ska lappas och lagas, och i vissa fall asfalteras i sin helhet.

- Vi har budgeterat för omfattande beläggningsarbeten över hela ön, säger Christer Åkerhielm, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Just nu handlar staden upp entreprenör för årets första arbeten. Förhoppningsvis kan de starta i början av maj.

De vägar som kommer att åtgärdas först är:

  • Vasavägen, från Lejonvägen fram till Läroverksvägen
  • Gång- och cykelvägarna på båda sidor om Vasavägen
  • Askrikevägen
  • Södergarnsvägen
  • Krokusvägen

Fler vägar annonseras allt eftersom

Staden beställer i år beläggningsunderhåll genom att handla upp ett antal mindre paket. Det gör det möjligt för fler, även mindre entreprenörer, att lämna anbud. Det blir också enklare för staden att följa upp varje delprojekt och styra vad som ska utföras och när.

Totalt kommer runt 5-7 paket med vägar som ska underhållas att annonseras under året. Däribland finns huvudstråken Norra och Södra Kungsvägen, som båda är i stort behov av underhåll.

Tar igen för utebliven asfaltering

Förra årets planerade beläggningsarbeten ställdes in, eftersom entreprenören krävde betydligt mer betalt än tidigare år. Därför åtgärdades bara det som var akut. Tack vare att fjolårets budget förts över till 2018 finns nu möjlighet att åtgärda fler vägar än normalt.

Asfaltering är säsongberoende och årets arbeten beräknas pågå mellan maj och oktober. Hur mycket som till sist blir utfört beror dels på behovet men också på väderleken under hösten.

Till toppen av sidan