Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gåshagaleden får bullerplank till våren

Det blir ett bullerplank som ska fungera som ljuddämpare på den mest bullerutsatta sträckan på Gåshagaleden. Planket blir cirka 2 meter högt och ska anpassas till omgivningen. Upphandlingen annonseras nu och i juni kan planket vara på plats.

Större väg och gångväg, hus, träd och lyktstolpar.

Bullerplanket ska placeras på en 650 meter lång sträcka längs Gåshagaleden, mellan rondellen i Käppala och Hövdingevägen, där de närboende upplever sig vara mest utsatta för trafikbuller. Förutom bra egenskaper för att dämpa trafikljudet ska planket också ha lång teknisk livslängd, vara estetiskt tilltalande, lätt att underhålla och utformat så att risken för klotter minimeras.

Materialet föreslås vara trä, som är naturligt och levande och färgen grön, för att smälta in i omgivningen. Planket kommer att bestå av ett antal moduler, med vertikalgående ribbor, växelvis med större och mindre avstånd mellan dem, för att skapa rytmik i intrycket. Bullerplanket ska följa terrängen och ansluta mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare.

—Vi jobbar löpande med att minska bullret från trafik på Lidingö. Gåshagaleden är en av våra större vägar och extra utsatt. Därför är jag glad att vi tillsammans med boede i området kunnat ta fram det här förslaget till åtgärd. Det är också viktigt att bullerskärmen blir snygg och i ett material som försvårar klotter och annan skadegörelse, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Byggs i vår

Kring årsskiftet 2021/2022 beräknas upphandlingen vara avslutad och arbetet med att montera bullerplanket kan starta under vår-vintern. Målsättningen är att det ska vara på plats i juni, förutsatt att byggtiden inte påverkas av en kall vinter eller andra faktorer.

Bakgrund

Trafikbullret upplevs som störande av flera boende vid Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och akustiska mätningar utfördes senast våren 2018.
Så kallad tyst asfalt testades på sträckan under några år, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan.

Hösten 2020 gav teknik- och fastighetsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig och beslutet har nu landat i att upphandla ett bullerplank.

Till toppen av sidan