Gångbro och gångtunnlar renoveras

Under sommaren och hösten renoverar vi en gångbro och två gång- och cykeltunnlar. Framkomligheten vid arbetena kommer periodvis att vara begränsad. Samtliga arbeten beräknas vara klara i höst.

Gångbro över Norra Kungsvägen

När vi renoverar gångbron i Rudboda kommer denna att vara helt avstängd. Det kommer inte att vara möjligt att använda bron och därför gör vi arbetet under perioden när skolorna har sommaruppehåll. Bron spänner över Norra Kungsvägen och det finns möjlighet att korsa vägen via övergångsställen. Biltrafiken kommer inte att påverkas nämnvärt av renoveringsarbetet. Arbetet med bron kommer att vara klart lagom till när skolorna börjar igen efter sommaren.

Gång- och cykeltunnlar

Vi byter tätskikt och förstärker med en pågjutning av betong på två gång- och cykeltunnlar. För biltrafiken innebär det att enbart ett körfält på vägbanan ovanför tunneln kommer att vara öppet och med reglerade trafiksignaler. För gående och cyklister kommer tunnlarna enbart att stängas av under en mycket kort tid, några timmar som mest, och då kommer trafiken att ledas om med vägvisning.

Var ligger tunnlarna och gångbron?

  • Norra Kungsvägen, gångbro öster om Nilstorpsvägen
  • Nilstorpsvägen, gångtunnel vid Rudboda centrum
  • Norra Kungsvägen, gångtunnel väster om Zetterbergsvägen
Till toppen av sidan