Fler asfalteringsarbeten i gång

Uppdaterad 24 augusti.

Nu asfalterar vi på många vägar och fler arbeten startar allt eftersom på olika platser. 

På uppdrag av Lidingö stad jobbar NCC och Svevia med beläggningsarbeten under senare delen av augusti och första veckorna i september. Syftet är att förbättra framkomligheten och säkerheten på vägarna.

Det är det översta lagret av den befintliga asfalten som vi låter fräsa bort och såväl körbanor som tillhörande gång- och cykelvägar får ny beläggning.

Aktuella vägar

  • Bosövägen, Bosö Hamnväg, Elfviksvägen, Källängsvägen,  Skyttevägen
  • Läroverksvägen, Banérförarvägen, Orionvägen och Hålvägen
  • Korsningen Larsbergsvägen-Bodalsvägen och Larsbergsvägen-Läroverksvägen
  • Gång- och cykelvägarna vid korsningen Bosövägen-Fågelsträcket, Bosövägen-Jägarstigen, Friluftsvägen-Golfbanan, Herkulesvägen-Gåshagaleden samt vid Hembyvägen
  • Rudboda skola (trappan)

Framkomligheten begränsas

Under arbetstiden begränsas framkomligheten något men inga vägar stängs av helt. Vid vissa väga kan ett körfält stängas av och då använder vi flaggvakter.

Fler vägar under hösten

Staden utför beläggningsarbeten på fler vägar än vanligt under 2018. Arbetet handlas upp löpande och vi annonserar de aktuella vägarna allt eftersom arbetena startar. Vi räknar med att hinna lägga ny asfalt på ytterligare ett tjugotal platser innan höstkylan förhindrar fortsatt arbete. På kartanPDF (pdf, 3 MB) ser du samtliga vägar som får ny asfalt under säsongen.

Boende vid mindre tätbefolkade vägar, som är direkt berörda av arbetena, får information direkt av vår entreprenör. Innan det utförda arbetet har slutbesiktats kan det ligga material kvar på plats , vi ber om överseende om det.

Till toppen av sidan