Färre övergångsställen kan öka säkerheten

Under 2017 tar vi bort vissa övergångsställen på platser där de är överflödiga och inte tillför något för säkerheten.

På Lidingö finns cirka 400 övergångsställen. Under 2017 tar vi bort ett trettiotal av dessa, framför allt i samband med planerade vägarbeten. Samtidigt gör vi andra övergångsställen tydligare och säkrare genom att ta bort nära vegetation och komplettera med skyltar och reflexer.

Falsk trygghet

Tvärtemot vad vi tror är det inte säkert att korsa gatan vid ett övergångställe. Enligt forskning stannar färre än 50 procent av bilisterna vid ett övergångsställe och risken att skadas i en trafikolycka är dubbelt så stor när man korsar gatan vid ett övergångsställe än där det saknas. Sedan lagen om företräde för fotgängare vid övergångsställen infördes år 2000 har antalet skadade ökat med 15-20 procent, visar undersökningar från Väg- och Transportforskningsinstitutet.

Ett övergångsställe är inte i sig hastighetsdämpande. Vissa bilister ökar till och med farten vid ett övergångsställe för att visa att de inte tänker stanna. Ligger övergångsställena för tätt tenderar respekten för dem att minska.

Var tas övergångsställen bort?

Vi tar bort vissa övergångsställen:

  • där trafiken är gles, till exempel på villagator
  • där det finns flera övergångsställen som ligger tätt
  • där övergångstället är skymt och utgör en trafikfara (till exempel i en kurva eller ett krön)

Det ska självklart finnas övergångsställen där de verkligen behövs, till exempel i anslutning till skolor, förskolor och äldreboenden. De ska också finnas på vägar där hastigheten är över 30 km/tim och det på grund av trafiken är svårt att ta sig över gatan. Dessa övergångsställen ska vara tydliga och väl synliga så att bilister kan uppmärksamma dem i god tid.

Till toppen av sidan