Efter vattenläckan. Vad händer nu?

Uppdaterad 2018-01-18

Kranvattnet är säkert att dricka. Provsvaren visar att vattnet är rent och att det inte finns några skadliga bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i vattnet.

Vid Mosstorp där läckan uppstod är det nu en stor grop. Den är inhägnad och övertäckt. Staden ska laga röret, arbetet kommer att pågå under våren och vi beräknar att ledningen kan bli påkopplad i april.

Marken runt Mosstorps gärde kommer vara inhägnad till dess att tjälen går ur marken. Därefter kommer marken att återställas.

Lagningen av röret kommer inte att påverka vattenkvaliteten eller vattenförsörjningen.

Utvärdering

Lidingö stad arbetar nu med att sammanställa hanteringen av vattenläckan och därefter sker en utvärdering för att dra viktiga lärdomar som kan utveckla såväl stadens krisberedskap som kommunikationsinsatser. Synpunkter från Lidingöborna blir en viktig del i utvärderingen och därför ser staden över hur vi på ett strukturerat sätt kan inhämta Lidingöbornas åsikter och förbättringsförslag.

Vi kommer att utvärdera vilka informationskanaler Lidingö stad kan använda och hur vi löpande utvecklar och uppdaterar information och relevanta kanaler för att snabbt nå så många Lidingöbor som möjligt. Det gäller exempelvis möjligheten att nå ut via SMS eller E-post, även i sammanhang då det inte är akut fara så att Viktigt meddelande till allmänheten kan användas. I nuläget har staden inte ett samlat register med kontaktuppgifter till Lidingöbornas privata mobiltelefoner och e-postadresser, men även dessa möjligheter ses över.

Därför skickades inget SMS 

Det har varit många frågor kring varför staden inte skickade ut SMS. Endast när det rör akuta och allvarliga situationer, som till exempel fara för liv, kan SMS skickas ut som ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Under natten till lördagen kontaktade vi Länsstyrelsen om olika möjligheter att nå ut med information. Eftersom det inte var någon akut fara för liv tog Länsstyrelsen beslut om att Lidingö stad kunde sända ett myndighetsmeddelande. Myndighetsmeddelandet gick ut i Sveriges Radio P4:s morgonsändning 05.00 på lördagen och det upprepades fortlöpande. Meddelande gick också ut via Sveriges Radios och SVT:s hemsidor, SVT:s text-TV och på krisinformation.se.

Under händelsen hade staden också kontakt med SOS Alarm AB, sändningsledningen på Sveriges Radio, Landstinget, Vårdguiden, Polismyndigheten och Räddningstjänsten.

Skillnaden på Myndighetsmeddelande och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Myndighetsmeddelande

Ett myndighetsmeddelande skickas när normal verksamhet i viktiga samhällsfunktioner inte längre kan bedrivas. Det kan till exempel röra sig om störningar i vatten- och elförsörjning, som inte bedöms livsfarliga i ett kort perspektiv. SMS skickas inte ut vid myndighetsmeddelande.

VMA och SMS

För akuta situationer där det kan vara fara för liv kan ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sändas ut. Det finns olika typer av VMA och olika sätt att sända ut sådana meddelanden. I första hand görs det via Sveriges Radio P4. Som komplement till radio kan även SMS användas. Då skickas ett SMS ut via SOS Alarm till mobiltelefoner inom ett regionalt område. Ett annat sätt att nå ut med VMA är en textremsa på TV.

Eftersom det i samband med vattenläckan inte fanns något som indikerade att det skulle finnas en omedelbar risk för skada på liv eller spridning av allvarlig smittsam sjukdom, var inte VMA aktuellt. Därför fanns det inte heller möjlighet att använda SMS-utskick för att informera Lidingöborna.

Till toppen av sidan