Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Effektivare rutin för trafikärenden

En ny rutin har införts för att ge Lidingöborna tydligare besked i trafikärenden och effektivisera ärendehanteringen.

Många kontaktar staden med önskemål och förslag om förändringar i trafiken. Trafikhandläggarna kan ha svårt att hinna hantera alla frågor snabbt nog och Lidingöborna kan uppleva att det tar tid innan deras ärende blir omhändertaget.

—Flera Lidingöbor har hört av sig till mig om att det tar för lång tid att få respons från staden i trafikärenden. Nu tar vi ett steg mot att ge snabbare service till våra medborgare, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Johan Nilsson, trafikstrateg på teknik- och fastighetsförvaltningen tillägger:
— Med den nya rutinen vill vi ge Lidingöborna rakare och tydligare besked i den här typen av frågor, även om själva beslutet fortfarande kan dröja.

Samlingsärende för beslut

Enligt den nya rutinen sammanställs alla synpunkter om trafikåtgärder från allmänheten och utvärderas. De ställs mot andra önskemål om åtgärder och förvaltningen undersöker om de är genomförbara och har tillräckligt stor allmännytta. Om så är fallet presenteras förslagen i ett samlingsärende för beslut i teknik- och fastighetsnämnden, 3-4 gånger per år.

Hastighetsärenden två gånger per år

De flesta av allmänhetens trafikärenden handlar om ändrad hastighetsgräns. Staden genomför hastighetsrevisioner två gånger per år, under våren och hösten. Vid varje revision bedömer förvaltningen vad som kan vara föremål för förändring, bland annat genom att mäta hastigheter och trafikflöden. Efter varje mätning sammanställs de platser som är i behov av hastighetsdämpande åtgärder och presenteras för beslut i teknik- och fastighetsnämnden. Hur lång tid det sedan tar att genomföra fattade beslut beror på hur omfattande de är och hur högt de prioriteras bland de åtgärder som ska vidtas

Den som har skickat in ett ärende om ändrad hastighet till staden får ett underhandsbesked som beskriver hur processen går till och när ungefär ett slutgiltigt svar kan förväntas.

De beslut som fattas i teknik- och fastghetsnämnden finns sökbara i stadens diarium

Till toppen av sidan