Delade meningar om gång- och cykelväg i Ekholmsnäs

Efter möten med grannar och andra intressenter visar det sig att det råder olika åsikter om den sista sträckningen av gång- och cykelvägen till Ekholmsnäs. Därför kommer vi att utreda frågan mer grundligt.

Ett beslut om gång- och cykelvägen kommer därför att tas tidigast i höst och eventuella arbeten kan påbörjas först nästa år.

Värdefulla åsikter

Många har varit engagerade i frågan om hur sträckning mellan Långängsvägen-Båtsmansvägen och Ekholmsnäs ska dras. Vi har fått in många värdefulla åsikter och förslag som vi tar med i det fortsatt arbetet. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och för att hitta bästa möjliga lösning bjöd vi redan från början in närboende och andra som vistas i området.

Vistas i naturen

Lidingö stad värnar om att skapa bra förutsättningar för god hälsa, balans mellan utveckling och miljö och trygghet. I vår trafikstrategi är det tydligt att Lidingöborna ska kunna ta sig fram på annat sätt än med bil på ön. Många efterfrågar också att på ett enkelt och säkert sätt kunna gå, cykla och vistas i naturen.

Till toppen av sidan