Dags att renovera Larsbergsbron

Larsbergsbron behöver renoveras. Bron har hunnit bli 52 år och ska hålla i minst lika många år till. Snart inleds etapp 1 av renoveringen.

Det är brons tätskikt som gjort sitt och måste bytas, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet fyller en viktig funktion eftersom det skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost.

Påverkar inte biltrafiken

Under första etappen renoveras kantbalkar och räcke på båda sidor av bron, vi gör en sida åt gången. Arbetet påbörjas den 1 oktober och beräknas vara klart senast vid årsskiftet.

Under första etappen påverkas inte biltrafiken. Eftersom det finns gång- och cykelbana på båda sidor av bron och vi stänger av en åt gången så kommer man även kunna gå och cykla över bron under reparationstiden.

Etapp 2 nästa år

Etapp 2 inleds enligt plan den 1 maj 2019. Då stängs bron av helt för fordonstrafik eftersom vi renoverar hela bron på en gång. Arbetet beräknas vara klart senast den 31 augusti 2019. Ytterligare information om detta kommer längre fram.

Entreprenör för jobbet är DAB.

Till toppen av sidan