Cirkulationsplatsen i Dalénum öppnar

Natten mellan torsdag och fredag öppnar den nya cirkulationsplatsen vid Dalénum. Undantaget är själva in- och utfarten till Dalénum, som öppnar senare i november.

Ny cirkulationsplats, Dalénum 2017

Klar tidigare än beräknat

Den nya cirkulationsplatsen på Södra Kungsvägen öppnar lite tidigare än beräknat. Redan natten mellan torsdag 2 november och fredag 3 november kan du köra i den. Det går dock inte att använda in- och utfarten mot Dalénum än. Där pågår arbeten fram till den 14 november.

Mjölksurrevägen kommer att vara fortsatt avstängd för biltrafik. Parkeringsförbud råder på båda sidorna av vägen.

Bakgrund

September 2016 startade trafikprojektet på Södra Kungsvägen vid Dalénum. Arbetet beräknades pågå till årskiftet 2017/2018 men kommer istället att vara klart redan i mitten av november.

Projektet resulterar i nya trafiklösningar:

  • Cirkulationsplats
  • In- och utfart till Dalénum
  • Gång och cykelväg
  • Gång- och cykeltunnlar som förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum.
Till toppen av sidan