Beslut om att testa boendeparkering

I höst införs boendeparkering på försök i Baggeby, Bodal och Torsvik. Det beslutade teknik- och fastighetsnämnden den 16 maj. Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent i dessa och även andra bostadsområden.

Försöket ska starta under hösten 2018 och pågå till och med 31 december 2019. Det kommer vara gratis att boendeparkera och alla Lidingöbor får söka tillstånd och använda platserna under försöksperioden.

Även besöksparkering ska i fortsättningen vara avgiftsfri, men tidsbegränsad till tre timmar på vardagar klockan 9-17. Innan ett beslut kan fattas om boendeparkering ska bli en permanent parkeringslösning ska vi utvärdera försöket.

Frigöra p-platser

Bakgrunden till att boendeparkering ska testas är en förstudie som visar att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering nära bostaden. Vi uppskattar att antalet långtidsparkerade bilar, som inte hör hemma på Lidingö, skulle minska betydligt med boendeparkering och att det frigör platser för Lidingöborna.

Längre parkeringstid

Boendeparkering ger dig som bor i ett område möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkeringstillstånd föreslår staden att du ska kunna parkera upp till 14 dagar. Datumparkering kommer fortsatt att gälla i försöksområdena.

Vad händer nu?

Det är ett inriktningsbeslut som nu har fattats. Innan försöket kan starta ska även beslut fattas om regler, administration och parkeringsövervakning. Vi ska handla upp ett system, informera om hur försöket ska gå till och hur du som Lidingöbo ansöker om tillstånd för boendeparkering. Efter sommaren kommer det bland annat finnas tillfälle att träffa sakkunniga och ställa frågor.

Här kan du se vilka vägar som ingår i försöketPDF (pdf, 7.2 MB)

Till toppen av sidan