Begränsad framkomlighet på Torsvikssvängen

Stockholm Exergi lägger nya fjärrvärmeledningar på Torsvikssvängen. Arbetet beräknas pågå i sex månader.

 

Stockholm Exergi har fått uppdraget att lägga nya fjärrvärmeledningar av bostadsrättsföreningar i området.

Schaktningsarbetet innebär att ena vägbanan grävs upp. Arbetet är förlagt mellan Torshammarsvägen och Torsvikssvängen 35.

Tyvärr påverkar det trafiken. På sträckan där endast ena vägbanan går att använda är ett tillfälligt trafikljus installerat och på lokalgatan vid blomsteraffären (Torsvikssvängen) är färdriktningen ändrad. Detta för att busstrafiken ska fungera.

Även företagarna i området påverkas av schaktningarna, men de håller öppet som vanligt.

Även parkering påverkas

Det innebär även att parkeringsfickorna på vinkelparkeringen vänds. Under arbetet kommer också några parkeringsplatser att försvinna.

Arbetet kan komma att förändras under tiden beroende på hur berggrunden ser ut under vägen.

Skolvägen asfalteras

Även på Skolvägen kommer arbete att utföras. Vägen är inte återställd efter fjärrvärmearbete och den ska asfalteras inom kort. För att underlätta arbetet, vänligen respektera tillfälligt parkeringsförbud under tiden då asfalteringen görs.

För frågor kontakta Stockholm Exergi kundservice: 020-31 31 51.

Till toppen av sidan