Asfalteringsarbeten i gång

Årets asfalteringsarbeten har startat och pågår just nu bland annat på Vasavägen. 

På uppdrag av Lidingö stad jobbar PEAB under de kommande två veckorna med flera beläggningsarbeten runt om på ön. Syftet är att förbättra framkomligheten och säkerheten på vägarna.

Bland annat sker arbeten på Vasavägen, mellan Lejonvägen och Läroverksvägen. Det översta lagret av den befintliga asfalten i vägen ska fräsas bort och såväl den som gång- och cykelvägarna på båda sidor om vägen får ny beläggning. Arbetet pågår till och med den 27 juni.  

Alla körfält öppna dagtid

Inga körfält kommer att stängas av dagtid under arbetet på Vasavägen. Fräsning och beläggning är planerade till nätterna mot 15 respektive 19 juni. Då hålls ett körfält öppet och trafikvakter finns på plats. Gående och cyklister hänvisas under arbetsperioden till den gång- och cykelväg som är öppen.

Preliminär tidplan för berörda vägar

  • 11-18 juni         Krokusvägen,  Södergarnsvägen, Vasavägen
  • 14 och 18 juni  Vasavägen, körbanan, natt
  • 14-15 juni         Vasavägen, gång- och cykelväg
  • 18-21, 27  juni  Vasavägen, gång- och cykelväg
  • 26 juni               Klubbvägen
  • 25-29 juni         Källängsvägen, Ankarvägen

Under juli kommer vi att asfaltera vid ett antal busshållsplatser i olika områden.

Staden utför beläggningsarbeten på ett stort antal vägar under 2018. Arbetet handlas upp löpande och vi annonserar de aktuella vägarna allt eftersom arbetena startar.

Boende som är direkt berörda av arbetena får direkt information från entreprenören.

Till toppen av sidan