Arbetet med Trolldalsvägen delas upp

Under arbetet med att förbättra Trolldalsvägen har det visat sig att projektet blir större än vi från början räknade med. Därför pausas arbetet efter etapp 1, när vägräckena bytts ut i den skarpa kurvan.

Från början var jobbet på Trolldalsvägen en del i årets stora asfalteringsprogram, men det visade sig att vägen var i sämre skick än beräknat och att det krävs större insatser än planerat.

Mer görs samtidigt

Detta betyder att vissa delar av arbetet senareläggs, men också att mer kan göras samtidigt än det som var tänkt från början. Bland annat involveras både bil- och den framtida båttrafiken till Mor Annas brygga i projektet. Eftersom jobbet vuxit i omfattning behöver vi projektera och upphandla en entreprenör.

Redan i höst lagar vi gropar i vägen och vi planerar för att resterande arbete med vägen kommer att återupptas under våren 2019. Vi återkommer med mer utförlig tidplan för hela projektet. Planen är alltså fortfarande att förbättra hela vägen och andra eventuella åtgärder i anslutningen till Mor Annas brygga.

Dialog med boende

Vi kommer att föra dialog med boende i Trolldalen och på Storholmsöarna om jobbet.

Till toppen av sidan