Arbetet igång igen

Då Lidingö blev intressant i Sverigeförhandlingen pausades arbetet med Lilla Lidingöbron. Nu när förhandlingen är ett avslutat kapitel påbörjas arbetet igen.

Sedan beslutet 2012 att en ny bro ska ersätta den Gamla Lidingöbron har staden arbetat fram ett broförslag. 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktningen. Det ska vara en låg bro med lite lutning, norr om den

Gamla Lidingöbron. Den ska inte vara öppningsbar och den segelfria höjden ska vara 5,6 meter. Målet har varit att ta fram en bro med hög trafiksäkerhet och god framkomlighet. Den inriktningen gäller även nu när arbetet tar ny fart.

Snart upphandling
– Nästa steg är att ett investeringsbeslut ska fattas i kommunstyrelsen. Det väntas ske i november och sedan kan förfrågningsunderlaget skickas ut till dem som vill vara med i upphandlingen, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

En vacker bro
I förfrågningsunderlaget finns riktlinjer för gestaltning. Enligt dessa ska bron ha samma formspråk som den stora Lidingöbron utan bågar eller andra element som sticker upp över den stora bron. Illustrationer finns på Lidingös stads webbplats lidingo.se/lillalidingobron

– Vi har gett riktlinjer för gestaltningen, utifrån dessa ska entreprenörens arkitekt och ingenjörer utforma bron i detalj. En väl utformad bro kommer att premieras vid upphandlingen. Målet är att vi ska få en både vacker och funktionell bro till ett bra pris, säger Jan Werner.

Byggstart 2017
Med sina 750 meter blir det en av landets längsta broar. Därför är det viktigt att göra passagen över bron tillgänglig för oskyddade trafikanter. Framkomligheten är prioriterad och det ska finnas gott om utrymme för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårtrafik. Bron blir dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik.

Målet är byggstart i slutet av 2017 och att bron står färdig 2021. Men redan ett drygt år innan dess öppnas gång- och cykelförbindelsen. Spårvägen på nya bron kommer att byggas i ett andra skede. När Lilla Lidingöbron är helt färdigbyggd monteras den gamla Lidingöbron ner, en trotjänare som invigdes 1926.

Till toppen av sidan