Arbeten vid Södra Kungsvägen startar 25 juni

Fjärrvärme- och elledningar ska bytas ut under gång- och cykelvägen vid Södra Kungsvägen.  Även gång- och cykelvägen renoveras. Första arbetsetappen pågår mellan 25 juni och sista oktober och får viss påverkan på trafiken.

Flera aktörer samverkar för att effektivisera arbetet och minimera störningar. Stockholm Exergi ska byta ut fjärrvärmeledningar och Ellevio lägga om elledningar. Staden renoverar gång- och cykelvägen, där trädrötter trängt igenom och försämrat framkomlighet och säkerhet.

Stockholm Exergi har samordningsansvar för alla arbeten och dess entreprenörer har fått uppdraget att bygga om gång- och cykelvägen samt byta ut trädallén och belysningen på platsen.

- Fjärrvärmeledningarna är i stort behov av renovering på den här sträckan och vi behöver utföra dessa arbeten nu för att trygga fjärrvärmeleveransen till Lidingö. Vi koncentrerar arbetet till den varmare årstiden så att Lidingöborna inte ska sakna värme inomhus, säger Lennart Pettersson, entreprenadansvarig på Stockholm Exergi.

Trafikpåverkan

Under den första etappen av arbetet påverkas biltrafiken mot Stockholm på en sträcka av totalt 300 meter, från trafikljuset vid korsningen Södra Kungsvägen-Bodalsvägen till strax efter korsningen mot Karlavägen.

  • Fram till den 12 juli stängs ett körfält av mellan trafiksignalen vid Bodalsvägen och korsningen Mosstorpsvägen. 
  • Därefter stängs istället ett körfält på resterande sträcka.

Även gående och cyklister påverkas och hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Gång- och cykelvägen på motsatt sida av Södra Kungsvägen är öppen. Cyklister till och från Ropsten kan även använda Herserudsvägen och cykelvägen längs Lidingöbanan.

– Tillsammans ska vi se till att framkomligheten och säkerheten blir så god som möjligt för trafikanter, företagare i området och de som jobbar på platsen. Vår målsättning är att minimera störningarna. Trafiken påverkas men vi hoppas Lidingöborna har förståelse för dessa förbättringsarbeten, säger Mirsad Bektesevic, projektledare, Lidingö stad.

Framkomligheten för företagen vid lokalgatan parallellt med Södra Kungsvägen påverkas något och det blir färre parkeringsplatser men gatan kommer att vara öppen för in- och utfart.

Träd och närmiljö

Träden vid gång- och cykelvägen är inte helt friska och riskerar att förstöra vägen ytterligare. De tas därför ner och ersätts med en trädart som är vänligare mot underliggande ledningar och som har ett rotsystem som inte tränger upp i asfalten på samma sätt som nuvarande. Staden har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen för att byta ut träden och samarbetar med arborist och landskapsarkitekt. Eken vid Sturegården kommer inte att skadas under arbetet.

Tidplan

  • Etapp 1 utförs från midsommar till och med oktober i år.
  • Etapp 2 genomförs maj-oktober 2019 och berör resterande sträcka av gång- och cykelvägen, från strax efter Karlavägen fram till bensinmacken vid cirkulationsplatsen. Samma arbeten som i etapp 1 utförs även på denna sträcka. 

Planerad arbetssträcka, juni-oktober 2018

Till toppen av sidan