Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Arbetena vid Södra Kungsvägen fortsätter

Under maj återupptas arbetena vid Södra Kungsvägen. Precis som förra året pågår de mellan maj och oktober. I år berörs sträckan mellan Karlavägen och bensinmacken vid cirkulationsplatsen.

Det är den sista av två arbetsetapper som nu inleds. Flera aktörer samverkar, Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, Ellevio lägger om elledningar och staden renoverar gång- och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordningsansvaret och byter även ut trädallén, räcken och belysningen på platsen.

- Vi renoverar fjärrvärmeledningarna under den varma årstiden, så att Lidingöborna inte ska sakna värme och varmvatten, säger Lennart Pettersson, entreprenadansvarig, Stockholm Exergi.

Förra året utfördes motsvarande arbeten mellan trafikljuset vid Bodalsvägen fram till korsningen mot Karlavägen. Syftet är att trygga el- och fjärrvärmeleveransen och förbättra säkerheten och framkomligheten.

Trafiken påverkas

Arbetet påverkar även i år biltrafiken mot Stockholm, ett körfält blir avstängt i den riktningen. Även gående och cyklister påverkas och hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Gång- och cykelvägen på motsatt sida av Södra Kungsvägen kommer vara öppen. Cyklister till och från Ropsten kan även använda Herserudsvägen och cykelvägen längs Lidingöbanan.

Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen, men blir på grund av arbetet väsentligt smalare, även vid in- och utfarten. Parkeringsförbud råder därför längs gatan under hela perioden.

- Vi jobbar för att minimera störningar och se till att framkomlighet och säkerhet blir så bra som möjligt för alla parter. Även om trafiken påverkas ber vi om förståelse för dessa förbättringsarbeten, säger Mirsad Bektesevic, projektledare, Lidingö stad.

Ledningarna ska kunna renoveras utan avbrott i värme- och elleveransen för kunderna.

Pelarek till trädallén

Popplarna vid gång- och cykelvägen är inte friska och kommer att tas ned i samband med att arbetet startar. De ersätts i stället av den för platsen mer lämpliga arten pelarek, som planteras i oktober. Pelareken har ett rotsystem som inte tränger upp genom asfalten och påverkar inte underliggande ledningar på samma sätt som de nuvarande träden gjort.   

Preliminär tidplan

  • Infodring av va-ledningar i maj (viss lukt kan tillfälligt och kortvarigt uppstå)
  • Schaktning och borttagning av befintlig trädallé i maj
  • Nya träd (pelarek, 5,5 meter höga) planteras i september/oktober
  • Hela gång- och cykelvägen nyasfalteras i oktober, från korsningen vid Mosstorpsvägen fram till cirkulationsplatsen vid Lejonvägen
  • Ny belysning längs lokalgatan och nya räcken mellan gång- och cykelvägen och körbanan i oktober
  • Körfält samt gång- och cykelväg öppnar för trafik under oktober.

Både arbetet med att renovera ledningar och asfaltering är säsongsberoende och måste utföras under den varmare delen av året.

Mer information

Byggledaren finns ofta på plats och kan svara på frågor. Kontakta Fredrik Cederkvist, telefon 010-505 53 68. Du är också välkommen att kontakta kundtjänst, Stockholm Exergi, 020-31 31 51, e-post: kundservice@stockholmexergi.se.

Till toppen av sidan