Ändrade hållplatslägen när Bussgatan stängs av

Från och med måndag 10 september till och med slutet av oktober flyttas två hållplatser i Lidingö centrum till Sturevägen.

Bussgatan stängs av för lednings- och asfalteringsarbeten. De busslinjer som går via centrum läggs under tiden om via Lejonvägen och Sturevägen.

Resenärer från hållplats Lidingö centrum mot Ropsten, Larsbergs brygga och Lidingö sjukhus hänvisas till den befintliga hållplatsen Sturevägen.

Hållplatsen Lidingö centrum i motsatt riktning flyttas till ett tillfälligt läge på Sturevägen, enligt kartbilden.

Till toppen av sidan