Uppdatering 2018-01-10 klockan 13:26: Vattnet är rent. Kokningsrekommendation hävs

Uppdateras efter hand. Vid 22-tiden på fredagen uppstod en läcka på huvudvattenledningen. Många hushåll på södra Lidingö drabbades. Den 10 januari kunde Lidingö stad häva kokningsrekommendationen då vattenprover visat att vattnet är rent.

Mer information kommer att publiceras efter hand.

Frågor och svar om dricksvattnet

2018-01-10 klockan 13:26

Vattenläckan på Lidingö: Vattnet är rent – kokningsrekommendationen hävs
Under veckan har Lidingö stad genomfört ett stort antal vattenanalyser. Vattenanalyserna är nu klara. De visar att vattnet är helt rent och att det inte finns några skadliga bakterier (koliforma eller E.coli bakterier) i vattnet. Därmed häver Lidingö stad försiktighetsåtgärden om kokning. Man behöver alltså inte längre koka vattnet som ska användas för matlagning, till dryck och tandborstning.

- Det är bra att vi nu kan häva rekommendationen om att koka vattnet. Det har aldrig funnits några indikationer på att vattnet skulle ha varit förorenat, men innan vi med absolut säkerhet kunde konstatera att vattnet var rent, gick vi som en försiktighetsåtgärd ut med rekommendationen att koka vattnet enligt Livsmedelsverkets riktlinjer, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande. Vi tackar för Lidingöbornas förståelse, tålamod och samarbete.

2018-01-09 klockan 14:30

Analysen av vattenproverna är igång

För att säkerställa vattenkvalitén tas en stor mängd vattenprover på många olika platser, vilket gör att det blir ett omfattande provtagnings- och analysarbete.  Staden räknar därför med att få samlade analyser, från både de inledande och uppföljande provtagningarna, under onsdagskvällen eller torsdag förmiddag.

Ambitionen och förhoppningen är fortfarande att staden senare under veckan kan ge besked om kokningsrekommendation ska fortsätta gälla eller inte. Som en försiktighetsåtgärd kvarstår därför rekommendationen att koka vatten för dryck, matlagning och tandborstning.

2018-01-08 klockan 17.15

Provtagning inleds

Läckan är identifierad och reparation av vattenledningen pågår. Vi kommer redan nu, måndag kväll, att kunna inleda provtagning. Vi kommer att ta vattenprover vid ett stort antal punkter över hela ön och ta flera prover i varje punkt för att säkerställa korrekt analys av vattnet. Testerna kan behöva upprepas. Vi förväntar oss preliminära provresultat under tisdag kväll.

2018-01-08 klockan 11:50

Reparation av  trasig vattenledning pågår

Under måndag förmiddag 8 januari, pågår reparation av den trasiga vattenledningen. Reparationsarbetet beräknas vara klart under dagen. Återställning av marken kommer dock att ta längre tid.

Under eftermiddagen kommer Lidingö stad att få mer information kring hur reparationen går och därefter kommer enligt plan vattenprover inledas senast under tisdagen. Analysen av proverna tar tre dagar, efter ett dygn kan vi få en indikation. Tills provsvaren är klara gäller som en försiktighetsåtgärd rekommendationen att koka vatten som ska användas som dricksvatten, till matlagning och tandborstning.

Vi återkommer med mer information under eftermiddagen.

2018-01-07 klockan 21:30

Vattentank för alla Lidingöbor sätts upp i Högsätra

Under kvällen den 7 januari har en 10 000 liters tank med rent dricksvatten till allmänheten ställts upp på lastkajen vid Högsätrahuset (före detta Lidingö  sjukhus, nedre parkeringen). Vid behov kommer tanken att fyllas på. Detta vatten behöver inte kokas!

Kranen har en skyddsfilt över sig för att undvika att frysa fast. Vi är tacksamma om alla hjälps åt med att stänga kranen ordentligt och lägga över skyddsfilten över kranen efter det att man tappat upp vatten. Lidingö stad kommer också att ha personal som regelbundet ser till att vatten finns och att kranen är stängd.

Vi har valt att placera tanken i Högsätra eftersom det är relativt centralt på ön och det går att ta sig dit både med bil, buss och Lidingötåget och det går att stanna utan att störa trafiken i övrigt.

2018-01-07 klockan 12:06

Vad händer nu kring vattnet?

Alla hushåll, även de i Högsätra som påverkades av den tillfälliga vattenavstängingen i lördags kväll, har nu vatten.

Lagning av vattenledningen görs under måndagen den 8/1. Förhoppningsvis är det klart under måndagen. Ledningen ska spolas och rengöras och sedan kopplas på systemet igen.

Lagningen innebär inga fler planerade avstängningar av vattnet. Den sektion som lagas är den som redan är avstängd från ledningsnätet, dvs en trasig ledning i Mosstorp (därifrån det läckte i fredags) och vattenledningsnätet och vattentillförsel påverkas därför inte.

När detta är klart kommer provtagning av vattnet påbörjas, troligtvis under tisdagen. För att säkerställa vattnets kvalitet i alla delar av systemet kommer flera prover att tas.

När proverna är utan anmärkning kommer kokningsrekommendationerna hävas. Till dess, gäller fortfarande försiktighetsrekommendationen om att koka allt vatten som ska användas till matlagning, tandborstning och som dricksvatten.


2018-01-07 klockan 00:53

Högsätra har återigen vatten. Reparationsarbetet i Högsätra är nu avslutat och samtliga hus i Högsätraområdet bör nu återigen ha vatten

2018-01-06 klockan 16:05

Vattenstopp i Högsätra lördag kväll
På grund av en vattenläcka den 5 januari, behöver vi från och med cirka kl. 21.00 den 6 januari, stänga av vattnet i Högsätraområdet för att reparera ett fel. Åtgärden beräknas ta några timmar. För mer information om vilka fastigheter det gäller och var man kan hämta vatten under tiden som vattnet är avstängt, se här:

2018-01-06 klockan 12:10

Alla bör koka sitt vatten. Stadens tidigare rekommendation om att de som berördes av vattenläckan borde koka sitt dricksvatten utökas nu till att gälla samtliga hushåll på Lidingö. Det gäller även Storholmen, Duvholmen och Fjäderholmarna.

Vattentillförseln och vattentornen tillhör ett och samma system. De balanserar varandra så trycksänkningen som skedde på grund av vattenläckan påverkar därför hela ön. Den utökade rekommendationen är en ytterligare försiktighetsåtgärd som gäller till dess resultaten från vattenanalyserna är klara, vilket beräknas ske under veckan. Om man mot förmodan skulle må dåligt efter att ha druckit vatten, bör man kontakta sjukvården via 11 77.

Vid 21.30-tiden på fredagskvällen kom de första rapporterna om brister i vattenförsörjningen. Vi 01-tiden var läckan lokaliserad och den aktuella delen av ledningsnätet bortkopplad. Sedan 03.00 har inga fler rapporter om brister i vattenförsörjningen inkommit. Alla hushåll har nu vatten igen men inte fullt tryck. Tidigare rekommenderades de som drabbats av vattenläckan att koka sitt vatten. Den rekommendationen gäller nu hela Lidingö.

På Livsmedelsverkets webbplats finns bland annat följande rekommendationer om att koka vatten:

  • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
  • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
  • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

 Läs mer kring detta här: Livsmedelsverkets rekommendationerlänk till annan webbplats.

Nu inspekteras byggnader, mark och infrastruktur av stadens personal. Svevia, som sköter det löpande underhållet, förbereder en planerad avstängning av delar av vattennätet i Högätraområdet senare under eftermiddagen. Detta för att kunna utföra reparationsarbeten. Information om tidpunkt för avstängningen och hur länge avbrottet beräknas vara kommer senare. På denna karta framgår i vilka områden som avstängningen görs.PDF (pdf, 198.3 kB)

Förskolor och äldreboenden, kommunala och i privat regi, är informerade om händelserna och åtgärder vidtas.

2018-01-06 klockan 09:30

Ett tappställe har upprättats vid Högsätra sjukhus.

2018-01-06 klockan 04:23

Efter vattenläckan: Koka vattnet för säkerhetsskull. De hushåll som drabbats av vattenläckaget uppmanas att koka vattnet för säkerhetsskull innan vattnet används till dricksvatten, för matlagning eller vid tandborstning.

2018-01-06 klockan 01:00

Svevia har lyckats stänga ledningen där läckan är. Det innebär att vattentornen kan börja fyllas igen så att vatten kommer igång med rätt tryck. Vattnet har börjat komma ut till kunder igen. Svevia håller just nu på att undersöka vattentornen och andra anläggningar.

Förhoppningsvis kommer alla snart ha vatten. Om några ändå blir utan kommer tappställen upprättas.

Själva läckan är inte lagad men ledningsdelen är avstängd. Att så många drabbades beror på att tornen blev tömda och trycket försvann.

2018-01-06 klockan 00:38

Det är ännu för tidigt att ge en prognos för hur lång tid arbetet med att täta ledningen kommer att ta. Läckan är lokaliserad och schaktarbete pågår.

Skulle arbetet med att åtgärda läckan dra ut på tiden kommer tappställen att upprättas. Förberedelser för detta pågår. Även försörjningen av vatten till exempelvis omsorgsboenden säkerställs.

2018-01-06 klockan 00:10

Läckan är på huvudvattenledning mellan Pumpvägen och Lillåkersvägen 11. Schaktning pågår för fullt och tills läckan är lagad.

2018-01-05 klockan 23:29

Vid 22-tiden på fredagen uppstod en läcka på huvudvattenledningen. Många hushåll på södra Lidingö drabbades. Arbete pågår för att åtgärda problemen. Följ uppdateringar via hemsidan och Lidingö stads Facebook.

Till toppen av sidan