Skriv ut
Dela

Så styrs Lidingö

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Tjänstemännen bereder och genomför vad politiken beslutar. 

Organisationsplan Lidingö stad, skiss

Politikerna ansvarar för verksamheten

Vart fjärde år är det kommunalval. Antalet röster i valet avgör hur många platser varje parti får i kommunfullmäktige.

På Lidingö bildar Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna koalition efter valet 2014. Tillsammans har de tre partierna 27 av de 51 platserna i kommunfullmäktige.

Fullmäktige utser ledamöterna till kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Politikernas uppgift är att företräda Lidingöborna och du har också mellan valdagarna möjlighet att utöva ditt demokratiska inflytande. Kontakta gärna stadens politiker för att diskutera kommunala frågor.

Tjänstemännen utför vad politikerna bestämmer

Tjänstemännen bereder och genomför vad politiken beslutar. Tjänstemän är inte politiskt valda utan offentligt anställda personer. I Lidingö stad finns 270 yrken representerade. Däribland jurister, ekonomer, lärare, handläggare, vårdbiträden med flera.

Stadens tjänstemannaorganisation är uppdelad i en stadsledning och förvaltningar.

Till toppen av sidan