Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Val till Europaparlamentet 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Hand som håller i valkuvert.

Val till Europaparlamentet genomförs i Sverige söndagen den 9 juni. Vallokalerna har öppet klockan 08.00–21.00.

Du kan även förtidsrösta från och med den 22 maj.

Din möjlighet att påverka EU:s politik

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

I Europaparlamentet sitter i dag 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. Europa­parlamentarikerna är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

EU-valet 2024: allt du behöver veta, Europaparlamentets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna val

Vem får rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösträtt, valmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för valet?

 • Lokalt – Valnämnden i Lidingö stad är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av valen i staden. Valnämnden ansvarar även för den preliminära rösträkningen.
 • Regionalt – Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av valresultatet.
 • Centralt – Valmyndigheten är central valmyndighet och ansvarar för planering och samordning av valen i hela landet. Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 22 maj. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Om ditt röstkort inte har kommit, eller om du har tappat bort det, kan du beställa ett dubblettröstkort av din kommun, Valupplysningen eller på val.se.

När behövs röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Om du röstar i din vallokal på valdagen 9 juni är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Utlandsröstkort

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Det skickas ut tidigare än vanliga röstkort, senast den 25 april. Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på svenska ambassader och konsulat utomlands. Om du är utlandssvensk men befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Rösta på valdagen, 9 juni

På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet.

Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Din vallokal är bara öppen på valdagen, söndagen den 9 juni. Om du saknar ditt röstkort kan du kontakta valupplysningen eller kommunen, så kan de berätta vilket valdistrikt du tillhör.

Vallokalerna öppnar klockan 08.00 och stänger klockan 21.00.

Du måste styrka din identitet för att få rösta.

Vallokaler på Lidingö, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i en röstningslokal var som helst i Sverige. Du kan förtidsrösta under perioden 22 maj till 9 juni. Varje kommun bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning, och vilka öppettider som gäller för dessa. Du måste ta med dig röstkort och id-handling för att kunna förtidsrösta.

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt från din kommun alternativt från Valmyndigheten via val.se eller ringa valupplysning.

Lokaler och öppettider för förtidsröstning på Lidingö:

Öppettiderna gäller under perioden 22 maj till 9 juni.

 • Lidingö stadshus (Lejonvägen 15)
  Vardagar, klockan 10.00–19.00
  Lördagar och söndagar, klockan 10.00–17.00
  Nationaldagen (6 juni), klockan 10.00–17.00
  Valdagen (söndag 9 juni) klockan 08.00–21.00
 • Föreningsgården Larsberg (Larsbergstorget 9)
  Vardagar, klockan 15.00–19.00
  Nationaldagen (6 juni), klockan 15.00–19.00
  Lördagar och söndagar, stängt

Förtidsrösta i Stockholm

I Stockholm finns ett stort antal röstningslokaler för dig som vill förtidsrösta där, bland annat på Stockholms central (Centralplan 15).

Lokaler för förtidsröstning i Stockholm, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förtidsrösta i övriga landet

Du kan förtidsrösta i vilken lokal du vill i hela landet.

Lokaler för förtidsröstning i övriga landet, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen den 9 juni från utlandet, men du kan förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat. Du måste ha med dig en id-handling men du behöver inte ha med dig ditt röstkort. Information om hur det går till att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat finns att läsa hos Valmyndigheten.

Rösta från utlandet, Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Att brevrösta innebär att din röst skickas med post från utlandet. För att kunna brevrösta behöver du två vittnen samt särskilt material. Materialet kan du hämta hos din kommun eller beställa från Valmyndigheten. Din brevröst måste ha kommit fram i tid till rösträkningen. Mer information finns att läsa hos Valmyndigheten.

Rösta från utlandet, Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Rösta som utlandssvensk

Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Du behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Om du bor utomlands och är anmäld till röstlängden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till den adress i utlandet som du har anmält till Skatteverket. Mer information om att rösta som utlandssvensk finns att läsa hos Valmyndigheten. Där finns också länk till blankett för anmälan till röstlängden.

Rösträtt och röstlängd, Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Andra sätt att rösta

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Information om vem som kan budrösta och hur det går till finns att läsa hos Valmyndigheten.

Rösta med bud, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal, och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Ambulerande röstmottagning bokas via Lidingö stads kundcenter på telefon 08-731 30 00.

Särskild röstmottagning

Söndagen den 2 juni tar valkansliet emot förtidsröster på olika omsorgs- och vårdboenden på Lidingö, så kallad särskild röstmottagning. Dessa röstningslokaler har begränsat tillträde och röstmottagningen är främst avsedd för dem som bor där, samt för anhöriga och personal.

Förtidsrösta på Lidingö, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan