Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Drogpolicy

Alkohol tillsammans med narkotika- och läkemedelsmissbruk är ett stort arbetsmiljöproblem. Den som har drogproblem präglar genom sitt missbruk arbetsgruppens totala arbetsmiljö. Såväl säkerheten som den vardagliga driften och produktiviteten påverkas.

Lidingö stad vill därför aktivt ta itu med dessa problem - både av humanitära och ekonomiska skäl.

Kunskap - en nödvändig grund

Kunskap om bruk och missbruk ger möjlighet att ta tag i drogfrågorna. Därför ska alla arbetsledare ha kompetens i att hantera drogproblem. Sådan kompetens kan uppnås genom utbildning. Verksamheter i Lidingö stad ska ha en öppen attityd till att drogproblem kan finnas och att det går att göra något åt dem. Det gäller att känna igen tidiga signaler på missbruk och att kunna och våga agera.

Reagera och agera

Den kompetens som behövs hos arbetsledare är framför allt att känna till tecknen på missbruk - att vara uppmärksam och tolka sådana eventuella tecken. En annan del av kompetensen är att arbetsledaren, även när den vardagliga verksamheten ställer stora krav, prioriterar att stanna upp för att bestämma hur ett drogproblem skall attackeras. En tredje del är insikten att ett utvecklat missbruk i de flesta fall inte kan lösas av den missbrukande på egen hand. En fast struktur från arbetsgivaren med tydliga krav och erbjudanden om stödåtgärder är den enda vägen.

Arbetskamraterna - möjliggörare av missbruk eller behandling

Arbetskamraternas främsta ansvar är att inte vara möjliggörare av missbruk. En möjliggörare ser mellan fingrarna med vikande prestationer. Han/hon tar istället över arbete från den som börjar fungera dåligt. En möjliggörare undanhåller arbetsledaren information. Arbetskamraternas ansvar är att stödja, eller åtminstone inte motarbeta, arbetsledarens åtgärder. Arbetskamrater kan få i uppdrag att vara stödkamrat för den som kämpar mot sitt missbruk.

Samtliga arbetsledare ska ha kompetens att ta itu med drogproblem på arbetsplatsen.

Det är inte tillåtet att använda alkohol eller narkotika i arbetet eller att komma berusad eller med kvarstående påverkan till arbetsplatsen.

Om missbruk av alkohol eller narkotika konstateras är det en förutsättning för fortsatt anställning att den anställde medverkar till att åtgärda missbruket.

Till toppen av sidan