Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Arbetsetik

Den etik som råder inom en organisation låter sig inte formuleras en gång för alla. Etiken är de förhållningssätt till varandra som olika aktörer har, och uttrycks fortlöpande i handlandet. För Lidingö stads del gäller att det är viktigt att återkommande ta upp etikfrågor till diskussion, för att följa upp efter vilka etiska linjer samspel och samarbete utvecklas.

 

Grundläggande etiska synsätt

Omgivningen sätter gränser för vad vi kan kräva för egen del. Inom dessa gränser har varje individ betydelse och ansvar för sin omgivning och ska behandlas som en aktiv, kännande varelse.

Arbetskamrater ska behandlas med respekt. Vi ska inte skvallra om varandra eller särbehandla varandra på ett kränkande sätt. Vi har skyldighet att hjälpa varandra att lösa våra arbetsuppgifter. Detta gäller särskilt gentemot nyanställda.

Uppriktig och konstruktiv kritik är välkommen. Vi ska dock inte lämna ut varandra. Vår förmåga att ta emot och ta till oss konstruktiv kritik är en del av den etiska hållningen. Kritik av person, som måste uttalas, ska så snart som möjligt framföras direkt till honom/henne, utan föregående ryktesspridning.

Var och en som ser brister i organisationen, förväntas bidra med idéer om hur den kan bli ännu bättre. På arbetsplatserna eftersträvas gemenskap, delaktighet i beslut, självständighet och arbetsglädje.

Visa respekt

En god arbetsmoral är en förutsättning för väl fungerande verksamheter. Lidingöborna har rätt att vänta sig att vi gör en extra ansträngning att lösa de problem som de anförtror oss. Om vi i tjänsten hamnar i konflikt med en invånare, är det vi som har huvudansvar för att återställa ett öppet och konstruktivt klimat mellan staden och invånaren.

Vi ska visa respekt för våra olika roller och personligheter.

Vi ska se krav på offentlighet, rättssäkerhet och sekretess som särskilt viktiga att följa.

Etik är ett förhållningssätt som hålls levande genom fortlöpande diskussion.

Vårt umgänge externt och internt ska vägledas av etik, respekt och omdöme.

Enighet, uthållighet och engagemang präglar vårt sätt att leda och utveckla verksamheterna.

Till toppen av sidan