Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Personalpolicy

Som arbetsgivare ser Lidingö stad som en viktig uppgift att stödja sin personal så att Lidingöborna får en bra service som präglas av kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetande. Genom klart formulerade mål för individens arbete, tillfälle till individuell utveckling, en god arbetsmiljö, ledare som arbetar genom sina medarbetare och ett långt gående arbetsgivaransvar när problem uppstår, får personalen detta stöd. Goda prestationer i arbetet ska också belönas med god löneutveckling.

Lidingö stads verksamheter måste förändras allteftersom behov och efterfrågan förändras. Kraven på flexibilitet i organisationen och förändringsbenägenhet hos de anställda kommer att öka.

Min förhoppning är att personalpolicyn ska vara levande och användas som vägvisare för chefer, arbetsledare och medarbetare så att vi tillsammans upprätthåller Lidingö stad som en effektiv organisation och en arbetsplats där de verksamma trivs och utvecklas.

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige 1994.

Till toppen av sidan