Skriv ut
Dela

Vad händer efter valet?

När väljarna har sagt sitt och rösterna är färdigräknade fördelas de 51 mandaten i kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.

Mandatfördelningen utgör grunden för den majoritet som kan formas i kommunfullmäktige. Om inget parti får egen majoritet, 26 mandat eller fler, behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet.

Om ingen stabil majoritet kan bildas får det största partiet försöka styra kommunen utifrån en minoritetsposition.

Den första tiden efter valdagen

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige. Likaså börjar politikerna diskutera vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vilka som ska vara kommunalråd.

Mandatperioden börjar

Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober valåret.

Inför mötet med det nyvalda fullmäktiges första möte meddelar länsstyrelsen vilka 51 ledamöter som tagit plats i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar också om vilka som blir ersättare i fullmäktige.

Det nya fullmäktige kallas till sammanträdet och på sammanträdet ska flera val göras. Följande ska utses:

Ordförande för kommunfullmäktige

Ordföranden representerar det parti som fått flest mandat i fullmäktige. Förutom ordförande väljs två vice ordföranden som representerar dels majoriteten och dels oppositionen.

Valberedning väljs

Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari kommande år.

Vem som ska sitta i kommunstyrelsen (nämnd) är något som partierna kommer överens om. Kommunstyrelsen har elva ledamöter och elva ersättare. Ordföranden representerar det parti som har flest mandat i kommunfullmäktige.

Kommunalråd väljs

Lidingö har för närvarande fyra styrande kommunalråd som representerar de partier som tillhör majoriteten. Även oppositionsråd utses. Rådet representerar oppositionspartiet.

Revisorer väljs

Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar. De personer som utses till kommunens revisorer är förtroendevalda.

Om förslag finns väljs ledamöter och suppleanter/ersättare till kommunförbundet KSL, Mälardalsrådet samt till olika bolag.

Kommunfullmäktige får utbildning

I början av varje ny mandatperiod genomgår fullmäktiges ledamöter och ersättare en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. Utbildningen innehåller också inslag om hur fullmäktige arbetar och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot och ersättare.

Andra viktiga beslut i början av mandatperioden

Det nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.

Till toppen av sidan