Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Föreningsarkiv

Är du engagerad i Lidingös föreningsliv? Har du tänkt på att intressanta föreningshandlingar kan bli historia?

Viktiga föreningshandlingar kan förstöras och skingras på grund av felaktig förvaring. Fukt, brand, värme, kyla och så vidare. Ja, det finns många faktorer som kan bidra till att oersättliga handlingar förstörs.

Kostnadsfri förvaring

Till Lidingö stadsarkiv kan föreningar lämna in sina arkiv helt utan kostnad. Överlämnandet sker antingen genom en gåva eller en deposition. Vid deposition kvarstår äganderätten till handlingarna hos föreningen. Arkiven får stå tryggt och säkert förvarade i ändamålsenliga lokaler. Föreningens arkiv läggs i speciella kartonger, ordnas och förtecknas.

På detta sätt kan vi bevara lokalhistoriskt intressanta handlingar för eftervärlden och göra dem tillgängliga för forskare.

Vad bör sparas?

De handlingar som föreningen bör bevara är framför allt:

  • Protokoll och verksamhetsberättelser
  • Korrespondens
  • Stadgar
  • Räkenskaper
  • Matriklar
  • Fotografier
  • Jubileumsskrifter, broschyrer, medlemsblad, festprogram m m, tryckta handlingar.

Kort sagt allt som är av intresse för att belysa Lidingös historia. Tänk efter om det finns något som kan vara av värde att arkiveras. En protokollsbok kan ofta ha blivit kvarglömd hemma på vinden hos den avgående ordföranden. En avslutad kassabok kanske ligger i en fuktig källare hos kassaförvaltaren.

Hör gärna av dig för diskussion om eventuell deposition.

Till toppen av sidan