Psykiskt och socialt omhändertagande

Om det sker en allvarlig händelse eller kris har Lidingö stad möjlighet att aktivera en resursgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM.

Du som Lidingöbo kan få hjälp av gruppen, som i första hand arbetar med individer och familjer. Vid en större krissituation kan POSOM också hjälpa till med att upprätta krisstödcentrum.

I resursgruppen finns bland annat psykolog, kurator, sjukskötare, präst och socialsekreretare. Rollerna kan anpassas efter behov.

Det finns också rikstäckande stödgrupper som du som privatperson kan kontakta om du drabbats av nära anhörigs dödsfall, egen eller annans olyckshändelse, brott eller hamnat i en annan svår situation.

Kontakt
Till toppen av sidan