Psykiskt och socialt omhändertagande

Om det sker en allvarlig händelse eller kris har Lidingö stad möjlighet att aktivera en resursgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM.

POSOM-gruppen består bland annat av representanter för kommunen, räddningstjänsten, polisen, primärvården och kyrkan. Vid en större olycka eller katastrof i kommunen eller där kommuninvånare är berörda fungerar Posom-gruppen som styrgrupp för att organisera stöd och hjälp till drabbade och deras anhöriga.

Kontakt
Till toppen av sidan