Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett av flera sätt att skapa trygghet på Lidingö. Det är ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen och syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för inbrott.

grannsamverkan, illustration med varningstriangel och avbruten kofot, samverkan mot brott, säkerhet, grannar, Lidingö stad

Det finns ett stort intresse för Grannsamverkan mot bostadsinbrott på Lidingö, där grannar går ihop och har tillsyn inte bara över den egna bostaden utan även grannarnas. Detta uppnås genom ökad uppmärksamhet från boende i området och kunskap om hur man skyddar sig. På Lidingö finns även Grannsamverkan på hjul, ett projekt finansierat av Lidingö stad där volontärer bland annat kör runt i områden som tidigare varit utsatta för brott och rapporterar sina iakttagelser till polisen.

Minska brottslighet och öka trygghet

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan inbrotten minska med så mycket som 26 procent i ett bostadsområde med Grannsamverkan.

Konceptet Grannsamverkan

Bakom konceptet Grannsamverkan står Samverkan mot brott. Det är en organisation som består av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Stöldskyddsföreningen (SSF), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och ett flertal försäkringsbolag.

Kontakt
Till toppen av sidan