Skriv ut
Dela

Stadens revisorer

Lidingö stad har fem revisorer utsedda av kommunfullmäktige. Varje revisor sköter sitt uppdrag självständigt. I granskningsarbetet assisteras revisorerna av revisionsfirman KPMG.

Revisorerna granskar årligen den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden (inklusive kommunstyrelsens). Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar inte ärenden som gäller enskilda personer.

Revisorer Lidingö stad

Carin Silfverhielm Bauer (C), ordförandelänk till annan webbplats
Göran Ringblom (M), vice ordförandelänk till annan webbplats
Gunilla Sellberg (M)länk till annan webbplats
Per-Inge Zetterberg (LP)länk till annan webbplats
Terje Carlsson (S)länk till annan webbplats

Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2016

Revisionsrapporter 2015

Revisionsrapporter 2015

Till toppen av sidan