Skriv ut
Dela

Miljöarbete i Lidingö stad

Lidingö stad arbetar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Staden ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och ge förutsättningar för dem som bor och verkar på ön att agera miljösmart.

I stadens Miljöprogram 2016-2020 finns 17 mål som strävar mot att Lidingö ska bli en energismart, hållbar och miljöklok stad. Detta innebär bland annat att staden arbetar med att minska fossilbränsleberoendet i verksamheten och att stadens fastigheter energieffektiviseras. Lidingö ska förbli en grön ö och utveckling ska ske varsamt och hållbart.

Det ska vara lätt att göra rätt på Lidingö. Boende och verksamma på ön ska på ett enkelt sätt kunna sortera sitt avfall, gå, cykla och åka kollektivt samt få stöd och hjälp med att energieffektivisera sina fastigheter. Lidingö stad har också ansvar för att förmedla information till Lidingöbor som uppmuntrar till miljösmarta val.

Kontakt
Till toppen av sidan