Information för utförare

Lidingö stad har ett valfrihetssystem, som innebär att stadens medborgare kan välja hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt familjeterapi i kommunal eller privat regi. Avtal med privata utförare tecknas enligt LOV och LOU.

Trygghetslarm

Lidingö stad använder digitala trygghetslarm för alla larmkunder, såväl inom ordinärt boende som på servicehusen. Larmgruppen i Lidingö stad har det tekniska ansvaret för att trygghetslarmen fungerar.

Manual - digitala trygghetslarm, ansvarsfördelning med mera.PDF (pdf, 333 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan