Nominera till kvalitetsutmärkelsen 2019

Utbildningsnämndens årliga kvalitetsutmärkelse uppmärk­sammar framgångsrika pedagoger och arbetsgrupper i förskolor, skolor och fritidshem.
Årets nomineringsperiod pågår 23 september – 3 november och vårdnadshavare, elever eller medarbetare inom verksamheterna kan nominera någon eller några de tycker förtjänar en utmärkelse.

Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse 2019


Utmärkelsen vänder sig till alla skolformer, inom både kommunala och fristående verksamheter. 

Syftet med utmärkelsen

  • uppmärksamma den goda kvaliteten i Lidingös förskolor, skolor och fritidshem
  • uppmärksamma pedagogens och arbetsgruppens betydelse för kvaliteten
  • inspirera och sprida det goda exemplet

Vilka utmärkelser delas ut?

  • Årets pedagog
  • Årets arbetsgrupp (till exempel avdelning, ämneslag, arbetslag eller projektgrupp)

En prissumma på 30 000 kronor, att användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande, fördelas mellan de båda kategorierna.

Nominera

Vårdnadshavare, elever eller medarbetare inom verksamheterna kunde nominera någon eller några de tycker förtjänar en utmärkelse. Sista dag att nominera till årets kvalitetsutmärkelse var söndagen den 3 november.

Så här bedöms de nominerade

  • visar yrkesskicklighet genom lustfyllda lärsituationer som leder till goda resultat och hög trivsel
  • utvecklar kontinuerligt sin didaktiska repertoar för lärande utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning
  • främjar det kollegiala lärandet på olika arenor

Hur utses vinnarna?

Tre av de nominerade i respektive kategori väljs ut. Dessa sex kandidater intervjuas sedan av en jury som utser två vinnare. Juryn består av representanter för lärande- och kulturförvaltningens ledningsgrupp samt utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre.

De sex slutkandidaterna presenteras sedan på webben.

Prisutdelning

Vinnarna offentliggörs vid en tillställning i Stadshusets entréhall den 8 januari 2020.

Kontakt
Till toppen av sidan