Skriv ut
Dela

Kultur och fritid – ungdomar

För att ta reda på vad Lidingöborna tycker om utbudet av kultur- och fritidsverksamheter på ön genomförs regelbundet mätningar.

Undersökningen Ung Livsstil 2015

Ung Livsstil görs vart fjärde år för att ta reda på hur grundskole- och gymnasieelever på Lidingö mår och vad de tycker om utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter på ön. Studien görs under ledning av fritidsforskaren Ulf Blomdahl.

I år undersöktes cirka 40 % av högstadieeleverna vid Lidingö skolor och 70 % av eleverna vid Hersby gymnasium. I år hade vi en svarsfrekvens på över 90 procent i högstadiet och 70 % på gymnasiet. Resultatet sammanställdes och presenterades i omgångar under 2016.

Tidigare studier genomfördes 2003, 2007 och 2011. Andra kommuner som deltog 2015 var bland annat Jönköping, Huddinge, Helsingborg, Vallentuna, Malmö och Värmdö kommun.

Ung Livsstil Fritidstrivsel och preferenser 2015PDF (pdf, 69.9 kB)

Ung Livsstil Bibliotek och läsvanor 2015PDF (pdf, 42.4 kB)

Ung Livsstil Fritidsgårdar 2015PDF (pdf, 47.8 kB)

Ung Livsstil Föreningslivet 2015

PDF
(pdf, 42.1 kB)Ung Livsstil Hälsa 2015PDF (pdf, 43.4 kB)

Övriga brukarundersökningar

Under 2015 och 2016 gjordes även en rad enkätundersökningar vid våra olika verksamheter. Undersökningar genomförs var annat år för att få information om hur kunderna upplever vårt utbud. Resultetet hjälper oss att utforma en ännu bättre kultur- och fritidsverksamhet för Lidingöborna.

Brukarundersökning Fritidsgårdarna 2016PDF (pdf, 324.3 kB)

Brukarundersökning Föreningslivet (Idrott) 2015PDF (pdf, 379.4 kB)

Brukarundersökning Sagateatern 2016PDF (pdf, 584.9 kB)

Brukarundersökning Stadsbiblioteket 2016 PDF (pdf, 575.2 kB)

Kontakt
Till toppen av sidan