Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget 2023

Budget för 2023 har ett beräknat resultat på 37,6 miljoner kronor vilket med råge uppfyller kravet om en ekonomi i balans. Verksamheterna skola, vård och omsorg tilldelas extra resurser.

En generell uppräkning med 2,07 procent tilldelas samtliga nämnder. Utifrån prognoser för kommunal verksamhet bedöms priser och löner öka med drygt 3 procent vilket innebär ett effektiviseringskrav med cirka 1 procent. Därutöver tilldelas skola, vård och omsorg ytterligare 10 miljoner kronor.

– För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer får verksamheterna 28 miljoner kronor år 2023 i jämförelse med prognos 2022. Tack vare bra resultat och god kostnadskontroll har vi ett gott utgångsläge trots höga kostnadsökningar nästa år på grund av stigande inflation och ökade pensionskostnader, säger ekonomichef Patric Andersson.

Stadens investeringsplan för 2023 visar på investeringar för totalt 483 miljoner kronor. Det handlar om löpande investeringsbehov som underhållsinvesteringar inom främst tekniska nämndens verksamhetsområden. Den andra delen består av större investeringsprojekt vilka främst är Lilla Lidingöbron och ny simhall men även ett antal projekt inom idrottsanläggningar, gata och park och vatten/avlopp.

Oppositionens budgetförslag via diariet

Oppositionspartiernas respektive budgetförslag finns via stadens diarium. För att hitta dem söker man avancerat i diariet genom att skriva in budget.

Sök avancerat i diariet

Till toppen av sidan