Skriv ut
Dela

Budget 2017

Lidingös ekonomi är i grunden stark och stabil med goda resultat och hög soliditet. Betydande tillgångar avsatta för att möta stadens pensionsåtaganden, förhållandevis låg skuldsättning, få borgensåtaganden samt en skattesats under riksgenomsnittet är andra kännetecken för Lidingös ekonomiska status. Speciella satsningar i årets budget görs på skola, vård och omsorg.

Kommunstyrelsen föreslår i årets budget en oförändrad kommunalskatt. Detta trots att den kommunala skatteutjämningen medför en stor belastning för Lidingös ekonomi. För 2017 kommer Lidingö betala drygt 300 miljoner kronor till utjämningssystemet.

Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar som måste användas återhållsamt. För Lidingö är det en utmaning att klara omställningen i verksamheterna när det blir fler skolbarn och äldre i verksamheten. Tillskottet av barn kräver en utbyggnad av grundskolan. Vidare kräver det ökande antalet äldre Lidingöbor en utökning av resurserna till äldreomsorgen under de närmaste åren.

Byggnation av Lilla Lidingöbron samt effektivisering av stadshuset men också åtgärder inom stöd- och omsorgens lokaler samt fritidsanläggningar är andra betydande utgiftsposter.

En extra utmaning för staden är de stora förändringarna i det kommunala utjämningssystemet som fortsätter att påverka stadens ekonomi negativt. Den sammanlagda ekonomiska effekten av de senaste förändringarna innebär att Lidingö stad kommer att betala 85 miljoner kronor extra till utjämningssystemet.

För att klara av effekterna av det ökade mottagandet av nyanlända och ensamkommande behöver verksamheterna anpassa sig till dessa utmaningar och budgetmedel avsätts för att hantera de ökade volymerna inom bland annat SFI, Komvux, modersmål och gymnasiets introduktionsprogram. Den totala satsningen på kärnverksamheterna uppgår till 108 miljoner för år 2017. I majoritetens förslag till budget görs satsningar inom utbildningsområdet på 81 miljoner kronor.

Under 2017 ska också placeringen av badhuset avgöras och simhallens funktion och ekonomi studeras ytterligare med målsättningen att invigas senast 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan