Skriv ut
Dela

Budget för 2015

Den politiska majoriteten beslutade om en oförändrad kommunalskatt för 2015. Lidingös i grunden stabila ekonomi gör det ändå möjligt med särskilda satsningar inom skolan och äldreomsorgen.

Lidingös ekonomi står fortsatt stabil. Den svenska konjunkturen går på halvfart och en bredare återhämtning är skjuten på framtiden. Den ekonomiska belastningen till trots kan dagens kommunstyrelse med M, FP och KD i spetsen, presentera extra satsningar på cirka 7 miljoner kronor utöver vad som fanns i vårens budgetdirektiv. Det är satsningar som i huvudsak riktas mot skolan och äldreomsorgen.

Grundskolan får pengbeloppen höjda med ytterligare 0,9 procent jämfört med i våras, totalt 3,9 procent. För äldreomsorgen räknas pengbeloppen upp med tre procent i valfrihetssystemen för särskilt boende, servicehus och hemtjänst. Även verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin får extra tillskott.

- Jag oerhört stolt att i min sista budget som ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö kunna prioritera våra viktigaste verksamheter. Vi gör kraftiga resursförstärkningar till skolan och omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa satsningar gör vi samtidigt som skattesatsen är oförändrad och investeringstakten hög, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

Oförändrad skatt

För Lidingös del kommer skattesatsen att hållas oförändrad. Det finansiella målet på en procent av stadens kostnader, motsvarande 27 miljoner kronor för 2015, ligger fast.

- Tidigare års resultat har varit mycket positiva och möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar och utbyggnad av förskolan, äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. Även resurserna för väg- och fastighetsunderhåll och parkskötsel, landskapsvård och åtgärder mot klotter har förstärkts. Årligen har betydande ekonomiska resurser kunnat tillföras stadens kärnverksamheter, säger stadens ekonomichef Patric Andersson.

Framtida utmaningar

Senaste årens goda resultatnivåer stärker staden inför de närmaste årens utmaningar som ökade investeringar, befolkningsförändringar och förändringar i utjämningssystemet.

En särskild utmaning har staden i att möta det stora tillskottet av skolelever. Antalet elever i grundskolan förväntas öka med 400 under perioden 2013-2019. Vidare kräver det ökande antalet äldre mer resurser till äldreomsorgen under de närmaste åren.

Det blir omfattande investeringar de kommande åren. För 2015 beräknas de uppgå till 377 miljoner kronor. De påföljande åren beräknas investeringarna uppgå till 442 respektive 423 miljoner kronor. Bland annat förbättrad belysning och energisparåtgärder vid skolor och förskolor, ny förskola i Sticklinge, ombyggnation av Högsätra servicehus, förnyelse av va-ledningar och ny bro, Lilla Lidingöbron.

Kontakt
Till toppen av sidan