Utredningen om Lidingöhem klar

Nu är utredningen om Lidingöhem klar och redovisades den 18 januari för kommunstyrelsen. Fyra olika handlingsalternativ har analyserats och vilka konsekvenserna blir om de genomförs. Nu är det upp till politiken att besluta om nästa steg.

Fyra olika alternativ har granskats av företaget Evidens som specialiserat sig på kvalificerade analyser och rådgivning till offentliga och privata aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden.

De fyra alternativen är:

  • Behålla Lidingöhem enligt dagens modell
  • Behålla och utveckla Lidingöhem
  • Sälja delar av bolaget
  • Sälja hela bolaget.

Varje alternativ har sedan analyserats utifrån olika perspektiv där de två viktigaste har varit de ekonomiska konsekvenserna och hur staden kan leva upp till det bostadsförsörjningsansvar som lagen föreskriver, då i första hand socialtjänstlagen.

Det har inte varit utredarens uppdrag att värdera slutsatserna och peka på vilket alternativ som är det mest lämpliga. Det ska ske utifrån en politisk värdering. I analysen konstateras att om målet är att överföra ekonomiska tillgångar till ägaren är något av försäljningsalternativen lämpligast. Om målet är att ha inflytande över bolagets bostadsbestånd är det bästa alternativet att behålla bolaget. Med målet att i ett egenägt bolag påverka inriktning av nyproduktion och omfattning är alternativet behålla och utveckla det mest ändmålsenliga.

Det var i maj förra året som kommunstyrelsen beslutade om att utreda Lidingöhem AB. Det fanns behov av ett genomarbetat beslutsunderlag för att se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. I bolaget finns ett upparbetat kapital som ägaren Lidingö stad vill använda för de stora investeringar som staden står inför.

- Det är viktigt att ha fakta inför ett beslut och rapporten är allsidig och gedigen. Den belyser alla handlingsalternativ väl, från att behålla bolaget till att sälja det i sin helhet. Frågan om Lidingöhems framtid är komplex. Med rapporten som grund ska vi under våren bestämma oss för vad vi vill göra med Lidingöhem. Men redan nu kan vi meddela att vi vill behålla de tre äldreboendena Tor, Frimuraren och Baggeby gård, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalråd Birgitta Sköld (LP), kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD) och gruppledare Patrik Buddgård (C),  i ett gemensamt uttalande.

Under våren 2015 togs ett folkinitiativ till folkomröstning. Genom kampanjen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” samlades ett tillräckligt antal namnunderskrifter in för att kommunfullmäktige ska ta ställning till om en folkomröstning ska genomföras eller inte. För att det ska bli folkomröstning krävs också att mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstar för förslaget.

Mer information

Till toppen av sidan